GGZ-praktijk EvenZicht

EvenZicht Professional komt voort uit EvenZicht. EvenZicht is een GGZ-praktijk voor psychotherapie, dat zich kenmerkt door een nuchtere no-nonsense en mensgerichte aanpak van mentale problemen. Onze praktijk omvat klinisch psychologen, GZ-psychologen, ervaringsdeskundigen, vaktherapeuten, traumatherapeuten en cognitief gedragstherapeuten. Wij maken gebruik van de nieuwste inzichten en mogelijkheden op het gebied van psychotherapie. Daarnaast leveren we graag zorg op maat en denken we waar nodig buiten de gestelde kaders.

Door de jaren heen hebben we gemerkt dat veel mentale problemen die in de GGZ-praktijk worden behandeld, gepaard kunnen gaan met werkgerelateerde stress en overbelasting. Dit inzicht heeft ons geïnspireerd om onze expertise ook in te zetten voor de preventie van werkuitval bij medewerkers. Zo is EvenZicht Professional ontstaan.

Bij EvenZicht Professional willen we onze specialistische kennis en ervaring inzetten om werkuitval bij medewerkers te voorkomen. Onze benadering is proactief en preventief, gericht op het vroegtijdig signaleren van stressgerelateerde klachten en het bieden van gerichte interventies. Door middel van specialistische coaching helpen we medewerkers hun mentale veerkracht te versterken en een gezonde werk-privé balans te behouden.

Ons doel is om bedrijven te ondersteunen bij het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers zich mentaal sterk en ondersteund voelen. We geloven dat door onze GGZ-expertise te combineren met een focus op werkgerelateerde problematiek, we een unieke bijdrage kunnen leveren aan het welzijn en de productiviteit van medewerkers.

Bij EvenZicht Professional zetten we ons in voor een duurzame oplossing voor werkgerelateerde mentale klachten, waarbij we zowel de medewerkers als de werkgevers betrekken in het proces. Samen streven we naar een gezonde en veerkrachtige werkomgeving.

De drijvende krachten achter EvenZicht zijn Dr. Tineke van der Veer, klinisch psycholoog en Drs. Andreas Mikkers RA, registeraccountant en ondernemer.