Soms gebeurt er iets op het werk of privé wat ervoor zorgt dat de mentale gezondheid van een medewerker (acuut) onder druk komt te staan. Als gevolg hiervan dreigt een medewerker uit te vallen. De wachttijden in de reguliere GGZ zijn vaak lang. EvenZicht Professional is opgericht om in een snel opgezet, kortdurend traject de medewerker zover te helpen dat uitval voorkomen wordt of, in geval van uitval, de medewerker snel weer aan de slag kan. Het doel is gericht op de korte termijn en richt zich op het heden. Eventuele onderliggende problematiek kan op de langere termijn worden opgepakt binnen de reguliere GGZ.