Waarom noemen we onze coaching ‘specialistisch’?

Onze coaching onderscheidt zich van reguliere coachingstrajecten door de specifieke, specialistische kennis die onze medewerkers in huis hebben.

Onze medewerkers

Onze medewerkers zijn allemaal werkzaam binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) bij EvenZicht. Naast hun werk als behandelaar zetten zij zich in voor EvenZicht Professional. Een traject bij EvenZicht Professional is geen behandeltraject maar lijkt qua werkwijze meer op een coachingstraject. De specialistische kennis die de medewerkers nodig hebben om behandeltrajecten uit te voeren worden echter wel ook (automatisch) meegenomen en ingezet tijdens een traject bij EvenZicht Professional. Dit maakt onze coachingstrajecten specialistisch en daarmee onderscheidden we ons van het reguliere coachingsaanbod.

Waarin wijkt specialistische coaching af van een behandeltraject?

Voor een traject bij EvenZicht Professional heb je geen verwijzing nodig. Je kunt je, eventueel in overleg met je werkgever, zonder verwijzing bij ons aanmelden. De kosten voor een traject bij EvenZicht Professional worden niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Dit omdat het niet gaat om een behandeling en er geen sprake is van een verwijzing. Tijdens onze coachingstrajecten voeren we ook geen diagnostiek uit en stellen we ook geen officiële diagnoses.