Samenwerkingsvormen

Een samenwerking tussen uw bedrijf en EvenZicht Professional kan op twee manieren. Kiest u voor een continue samenwerking dan heeft dat extra voordelen doordat wij uw bedrijf goed kennen en ook een preventieve/signalerende functie kunnen vervullen. U kunt ook incidenteel een beroep op ons doen wanneer een van uw medewerkers een acute GGZ hulpvraag heeft.

Ons aanbod

Wanneer u gebruik wilt maken van ons aanbod kan er bij (dreigende) uitval van een medewerker contact opgenomen worden met EvenZicht. Wij garanderen dat we binnen 1 werkdag contact met u opnemen, een eerste telefonische intake plaats kan vinden en binnen 72 uur een eerste consult. Het streven is erop gericht om binnen ongeveer vijf à zes (wekelijkse) consulten een medewerker weer ‘op de been’ te hebben.

Bij het aangaan van een continu samenwerkingsverband kunt u indien gewenst gebruik maken van ons aanbod voor preventie en voorlichting. Tijdens deze voorlichting kijken wij samen met uw medewerkers naar wat ze zelf kunnen doen om mentaal gezond te blijven.

Tevens kunt u deelnemen aan onze kenniskring mentaal verzuim. Deze kenniskring wordt vier keer per jaar aangeboden en staat in het teken van de uitwisseling van kennis, ervaringen en tips rondom (het beperken van) mentaal verzuim binnen een organisatie.

Daarnaast hebben wij ook een signalerende functie. Is er een signaal dat meerdere medewerkers uitvallen als gevolg van een ontstane werksfeer of bedrijfscultuur, dan zullen wij dit met u bespreekbaar maken om toekomstige uitval van medewerkers als gevolg daarvan zoveel mogelijk te voorkomen.

Ons aanbod samengevat:

  • 24/7 bereikbaar via de mail
  • Binnen 1 werkdag reactie
  • Binnen 72 uur het eerste consult
  • Behandelduur van 5 à 6 consulten
  • Preventie en voorlichting
  • Signalering